โรครำมะนาด: พอแก่ตัวไปฟันจะร่วง จริงหรือ?

พอแก่ตัวไปฟันจะร่วง
ถอนฟันไปเหอะตอนนี้ไม่ต้องเก็บหรือรักษา เดี๋ยวพอแก่ก็ต้องใส่ฟันอยู่ดี
ไม่จริงนะครับ!!!!!