สาระอัพเดท: ภาวะโควิด 19 กับทันตกรรม

ภาวะโควิด 19 กับทันตกรรม

การปฎิบัติตนเมื่อต้องการเข้ารับในการรักษาทันตกรรม ช่วงโควิด19

ล้างมือตอนไหนดี ต้องล้างบ่อยขนาดไหน?

การป้องกันโควิด-19 ที่ดีคือการล้างมือบ่อยๆให้สะอาด บางครั้งโดยเฉพาะคนใกล้ตัว ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา ไม่ได้จับอะไรก็ล้าง มาฟัง การป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเราหรือคนข้างตัวเจ็บป่วยกันครับ

สัมภาษณ์สด เกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่อง การทำฟัน กับ โควิด-19