มังสวิรัติ กับ ฟันกร่อน

งานวิจัยเชิงระบบในปี 2019 ได้รวบรวมบทความวิจัยและได้ผลการศึกษาพบว่า นักมังสวิรัติมีความเสี่ยงต่อฟันกร่อน (การทำลายผิวฟันโดยกรด) มากกว่าคนที่ทานปกติถึง 2.4 เท่า