กินอะไรแล้วไม่รับรส เสี่ยงโควิดแค่ไหน?

การรับรสที่เปลี่ยนไป (Taste disorders) อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยพิจารณา ร่วมกับอาการอื่นๆ ว่าเราติดโควิดแล้วหรือยังได้นะครับ

จากการรวบรวมงานวิจัยเชิงระบบ โดยรวมรวมบทความที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิดรอยโรคและความผิดปกติในช่องปากจากผู้ป่วยโควิด19 จาก 40 รายงานวิจัย 10,228 ผู้ติดเชื้อโควิดจาก 19 ประเทศ พบว่า

การรับรสผิดปกติ เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับช่องปาก โดยมีอุบัติการณ์การเกิดครึ่งหนี่งของผู้ติดเชื้อ (45%)

  • 38% มีการรับรสเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับความเป็นจริง
  • 35% ความสามารถในการรับรสลดลง
  • 24 % การสูญเสียการรับรสโดยสิ้นเชิง
    และอาจจะมีรอยโรคในช่องปากที่มีพบรายงาน เช่น มีรอยขาว รอยแดง แผลขอบไม่เรียบ มีตุ่มน้ำ หรือปวดแสบที่เหงือก เป็นต้น

นอกจากการได้กลิ่นที่ผิดปกติไป มีไข้ ไอ จาม เรื่องการรับรสหรืออาการผิดปกติในช่องปาก ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ

จาก Br Dent J. 2020; 229(10): 669.Published online 2020 Nov 27. doi: 10.1038/s41415-020-2411-z

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s