สิทธิ์ประกันสังคมกับการทำฟัน และฟันเทียม (ฟันปลอม)

เพิ่มเพื่อน

หลายท่านมีสิทธ์ประกันสังคม แต่ลืมไปว่า การไปตรวจและรักษาสุขภาพช่องปาก ประกันสังคมก็ให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนด้วยนะครับ

หลายๆท่านที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม เพื่อการทำฟัน อย่างแรกคุณต้อง

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมในการทำฟัน

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา40

สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน โดยจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้

ผมเคยพบคนไข้อยากใช้สิทธิ์ทำฟันประกันสังคม แต่เช็คสิทธิ์ยังทำไม่ได้ ก็เพราะส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 3 เดือน นั่นเอง

-ในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน แต่ได้ลาออกจากที่ทำงาน ก็ยังสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิประกันสังคมในการทำฟันจะยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก

เช็คสิทธิ์ประกันสังคม

ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้าง?

ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/ปี หากค่ารักษาสูงกว่านั้น ผู้ประกันตนจะต้องการจ่ายเงินส่วนเกินเอง 

สามารถสอบถามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ท่านสะดวกที่ไหนก็ได้ ที่รับทำฟันประกันสังคม หากมีรูปนี้ติดอยู่หมายถึง ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย สามารถทำฟันได้เลย เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย และจ่ายส่วนเกินจากการทำฟันที่ระบุไว้ข้างต้น

“สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” 

ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันเทียมได้ด้วยแยกจาก 900 บาทต่อปี

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าฟันเทียมและค่ารักษาพยาบาล ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม *

*เบิกได้ 5 ปี ต่อครั้ง แยกจาก 900 บาทต่อปี*

โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ ใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้บางส่วน และใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก

1. ใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้บางส่วน 

-จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท

-มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน 1 ซี่ ฐานอะคริลิก (พลาสติก)
ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน 3 ซี่ ฐานโลหะ

2.ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก 

-ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

-ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท  ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ฟันล่าง

**แต่การทำฟันเทียม ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วไปทำเรื่องเบิกเองที่ประกันสังคม และแยกจาก 900 บาท/ปี ที่ใช้ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันนะครับ **

ฟันเทียมอะไรบ้างที่ไม่สามารถเบิกกับประกันสังคมได้

ฟันเทียมชนิดติดแน่น

สะพานฟัน
รากฟันเทียม
ครอบฟัน

ใครมีสิทธิ์ประกันสังคม อย่าลืมไปใช้สิทธ์นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ หากสงสัย สามารถสอบถามได้ที่คลินิกหรือสถานบริการต่างๆได้เลยครับ หรือสอบถามโดยตรงกับประกันสังคมได้เลย

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s