น้ำยาบ้วนปาก

การใช้น้ำยาบ้วนปาก
กลั้วปากด้วยน้ำมันจากพืช